Na trhu práce je velká poptávka po absolventech technických oborů, těch ale moc není, protože většina studentů raději studuje humanitní obory. Kvalitních techniků je málo a tím pádem jsou i skvěle placeni a navíc si mohou práci vybírat. Proč studovat technické obory?

mechanický stroj
1.      Dostatek pracovních nabídek
Pokud vystudujete technický obor, a je jedno zda se bude jednat o stavebnictví, strojírenství, informační technologie nebo třeba chemii, bude se vám práce hledat mnohem snáze. Proč tomu tak je? Protože studentů a zájemců o tohle studium je poměrně málo, a tím pádem je i zaměstnanců nedostatek. Zaměstnavatelé se o inženýry perou a nabízí více a více peněz za jejich práci. Samozřejmě samotný fakt, že jste absolvent nestačí, ale je to krok správným směrem. Velice dobře pomáhá také znalost jazyků a to především v odborné rovině.
světýlko mikroskopu
2.      Dobře placená práce
Jak jsem psala výše, tato práce je velice dobře placená především z důvodu, že je absolventů málo a zaměstnavatelé se o ně perou. Práce je také většinou zajímavá a to především ve vývoji. Samozřejmě jsou i lokality, kde to není s platy tak slavné, i tam ale budete sahat nad průměrnou mzdu. Část studentů technických oborů si navíc přivydělává již během studia a později mohou v daných firmách ve většině případů zůstat. Firmy si totiž rády „vychovají“ své inženýry, a coby absolventy je již mají zaučené a připravené na práci.
3.      Uznání
Když řeknete, že jste vystudoval gerontologii, určitě nesklidíte takový úspěch, jako když se pochlubíte diplomem ze stavařství. Proč? Protože technické obory jsou i v dnešní době velice ceněné a uznávané. Nejen proto, že je studium poměrně náročné ale právě především proto, že je techniků poměrně málo a není samozřejmostí techniku dostudovat. Celkově studium humanitních věd je v současné době bráno jako něco podřadného, avšak i tyto studia mnohdy mají smysl.